Przydatne formularze

Formularze dotyczące zwrotów i reklamacji prosimy przesyłać zgodnie z informacjami zawartymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży DILUonline Przemysław Ziółkowski.

Kontakty w sprawach związanych z formularzami zwrotu i reklamacji:

Reklamacje jakościowe i zwroty towarów - tel. 56 611 12 18
Zwroty towarów - tel. 56 611 12 18
Reklamacje jakościowe - tel. 56 611 12 18
e-mail: biuro@diluonline.pl
 


  Warunki sprzedaży

  Ogólne warunki sprzedaży

  Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży

  Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Sprzedaży


Formularze zwrotu / reklamacji

   Formularz reklamacyjny

   Formularz zwrotu towaru

   Formularz zwrotu zużytej części