Oznaczenia jakości

Posiadamy własne oznaczenia produktów i towarów w udostępnianych Katalogach zgodne z Jednolitym Systemem Informowania o Jakości Części:
 

O - część oryginalna* OE1 oznakowana logo - znakiem towarowym producenta pojazdu

Q - część oryginalna* OEM/OES2 oznakowana logo - znakiem towarowym producenta części, dostarczającego dany element na pierwszy montaż

PC - część nadwozia lub element oświetlenia, który posiada dodatkowo certyfikat jakości wydany przez jeden z instytutów certyfikujących: Centro Zaragoza, Thatcham lub TÜV Rheinland

PJ / PJB - część o porównywalnej jakości**, szczególnie polecana przez dostawcę (dystrybutora). Dla części oznaczonych symbolem PJB -  jakość jest dodatkowo gwarantowana przez wskazanego w katalogu i zawsze tego samego Producenta

P - część o porównywalnej jakości**

ZJ - zamiennik o podwyższonej jakości, polecany przez dostawcę (dystrybutora)

Z - pozostałe zamienniki

Części oznaczone jakością ZJ lub Z mogą być produkowane przy użyciu innych materiałów i technologii względem komponentów stosowanych do montażu pojazdu samochodowego.


Produkty oferowane w zakładce Układy termiczne katalogów są oznaczane specjalnie dla tego asortymentu dedykowanymi oznaczeniami jakości

 1)    Oryginalne części tzw. OE - Original Equipment
 2)    Oryginalne części tzw. OEM - Original Equipment Manufacturer lub OES - Original Equipment Supplier

Na rynku części samochodowych, prezentowane przez firmę Polcar podejście tj. umieszczenie informacji o jakości dla wszystkich oferowanych części, jest unikalnym w skali światowej rozwiązaniem, umożliwiającym świadomy wybór towaru według najważniejszych dla danego Klienta kryteriów np. relacji jakość/cena a wiek samochodu.
      


Podstawą do przygotowania Systemu oznaczeń jakościowych firmy Polcar była dyrektywa Komisji Europejskiej 1400/2002 tzw. GVO (dziś jest to dokument historyczny, kontynuowany w Rozporządzeniu Komisji UE nr 461/2010).

Zgodnie z definicjami zawartymi w §2 pkt 20, 21 i 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.10.2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. Nr 198, poz. 1315):
* „oryginalne części zamienne” to części zamienne tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej, co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości, co części stosowane do montażu tych pojazdów;
** „części zamienne o porównywalnej jakości” to części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości, co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych.